Sametinget Tilbygg

Vi har opprettet prosjektside for det nye tilbygget til sametinget, med bilder av byggeplass og modell.

Link