Hyttefelt i Veldre

Vårt skisseprosjekt for et hyttefelt i Veldre/Brumunddal omtales i lokalpressen; https://www.h-a.no/n…/bygger-hytter-paa-paaler-i-danseraasen

Konkurranseseier i Drøbak!

Vi har denne uken vunnet en konkurranse om et boligtun for Solid Prosjekt AS i Holterveien i Drøbak! Totalt skal det bygges ca 11 000kvm, 118 boliger fordelt på 5 bygg, med 6 leiligheter per plan. Vi ser frem til å komme igang med det videre arbeidet!

Vi søker ny medarbeider

Vår oppdragsmengde øker stadig, 2 av våre medarbeidere går ut i permisjon og vi har derfor behov for flere ansatte. Vi ønsker denne gangen å ansette en arkitekt på 1 års kontrakt, med svært gode mulighet for videre fast ansettelse. Stillingen er interessant for en person med sterkt faglig engasjement, som ønsker å utvikle seg på et kontor med bred faglig tyngde, vil være med å videreutvikle firmaet, vår arkitektur og sin egen framtid. Oppgavene og prosjektene våre er av svært ulik karakter fra private boliger / større boligprosjekter til næringsbygg og signalbygg. Søkere må ha minimum 2 års erfaring, …

GLEDESHUSET

I Hønefoss er Gledeshuset under oppføring, det skal etter planen stå ferdig i mai 2018. Fortsatt «mangler» en betydelig del av bygningen som skal krage 8 m ut over gangveien langs elvebredden.  

NYANSETTELSER

I tillegg til nye lokaler har vi fått tre nye ansatte ved kontoret. Velkommen skal dere være: Signe, Hanna og Daniel!

VI FLYTTER

F.o.m mandag 30.Oktober blir Stein Halvorsen Arkitekter å finne i Rosenborggata 19. Etter mange år i Sagveien gleder vi oss nå til å ta fatt på et nytt kapittel på Bislett/ Fagerborg. Her er våre nye lokaler

NYE ANSATTE

Vi har ansatt to nye praktikanter fra Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo; Thea og Martine. Velkommen!

NYE PROSJEKTER

Hjemmesiden er nå oppdatert med nye prosjekter-  Både hytter, villaer og offentlige bygg.