GLEDESHUSET

I Hønefoss er Gledeshuset under oppføring, det skal etter planen stå ferdig i mai 2018.
Fortsatt «mangler» en betydelig del av bygningen som skal krage 8 m ut over gangveien langs elvebredden.