Sverresborg Kirke

Fotograf Matthias Herzog har tatt bilder av Sverresborg Kirke, som nylig ble åpnet. Disse kan sees her: Link