HEALTH, EMERGENCY & DEPARTMENTS /

ALTA OMSORGSSENTER / VIKEN SENTER / SØR-ROGALAND HOVEDBRANNSTASJON / BERGEN HOVEDBRANNSTASJON / POLITIHUS FOLLO / POLITIHUS FLORØ / TROMSØ BRANNSTASJON / ÅLESUND BRANNSTASJON /