HEALTH, EMERGENCY & DEPARTMENTS /

POLITIHUS FOLLO / BERGEN HOVEDBRANNSTASJON / VIKEN SENTER / FLORØ POLICE STATION / ÅLESUND BRANNSTASJON / SØR-ROGALAND HOVEDBRANNSTASJON / ALTA HEALTH CARE CENTER / TROMSØ FIRE STATION / VILLA MONTEBELLO, SENIOR+ / FIRE STATION FLEKKEFJORD / SÅNER FIRE STATION / GLOPPEN EMERGENCY BUILDING /